Home

Hunnebostran & Bovallstrand

Bovallstrand

Hunnebostrand

Arbetsgrupperna för Hunnebostrand & Bovallstrand

Vi är några från Hunnebostrand och Bovallstrand som vill kunna fortsätta och utveckla våra samhällen för ett liv året runt men där också delårsboende känner sig välkomna också vill bidra till våra samhällen.

 

ENTRPENÖRER

 

Vi vill stödja etablering av nya företag och företagsverksamhet i vårt område.

KOMMUNEN

 

Kommunens aggerande har stor betydelse för ev utveckling av våra orter.

Vi vill bevaka men också påverka

KONTAKT

 

Vi Du vara med och påverka utan att behöva bli politisk engagerad TA KONTAKT MED OSS.

CYKELVÄGAR

 

Vi vill arbeta för att den nu levande generationen kan få möjlighet att cyckla mellan våra orter

Idéer är alltid välkmna

Älskar Du att skriva ?

 

Hör av Dig !

Har Du experiment lust ?

Hör av Dig !!

Vill du vara med i våra arbetsgrupper ?

Hör av Dig !

ag@hunnebostrand.net

Copyright © All Rights Reserved